ตำนานพลอยบูรพา  ตระการตาน้ำตกคลองแก้ว  มากแนวป่าไม้อุทยาน   เบิกบานการค้าชายแดนเนินสี่ร้อย
  สำรวจข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
วันที่ 30 ต.ค.58
นางสาวธัญญาภรณ์ บอนแดง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาววิริยา ศรีวิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ สำรวจข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ในพื้นที่ หมู่ 1 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด
  ร่วมประชุมกรณีร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบการจัดสรรเงินกู้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
วันที่ 29 ต.ค.58
เวลา 09.30 น. นายพิศิษ กัณฑิโกวิท เกษตรอำเภอบ่อไร่ พร้อมด้วย นายนฤพนธ์ สุโพธิวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ เข้าร่วมประชุมกรณีร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการจัดสรรเงินกู้ ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านคลองแสง หมู่ 3 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
  ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน โครงการทับทิมสยาม 01 ระดับอำเภอ
วันที่ 28 ต.ค.58
เวลา 13.30 น. นายสมชาย สิงห์กุล นายอำเภอบ่อไร่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน โครงการทับทิมสยาม 01 ระดับอำเภอ โดยมีนายพิศิษ กัณฑิโกวิท เกษตรอำเภอบ่อไร่ พร้อมด้วยนายนฤพนธ์ สุโพธิวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัิติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอบ่อไร่ จ.ตราด
  ตรวจสอบพื้นที่จับพิกัด GPS แปลงนาข้าว ปีการเพาะปลูก 58/59
วันที่ 28 ต.ค.58
นายนฤพนธ์ สุโพธิวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ ตรวจสอบพื้นที่จับพิกัด GPS แปลงนาข้าว ปีการเพาะปลูก 58/59 ในพื้นที่ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
  ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาตักบาตรเทโวโรหณะ
วันที่ 28 ต.ค.58
เวลา 08.30 น. นายพิศิษ กัณฑิโกวิท เกษตรอำเภอบ่อไร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ตักบาตรเทโวโรหณะ ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
  ตรวจสอบพื้นที่จับพิกัด GPS พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ และแปลงนาข้าว ปีการเพาะปลูก 58/59
วันที่ 27 ต.ค.58
เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ ตรวจสอบพื้นที่จับพิกัด GPS พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ต.หนองบอน, ต.ช้างทูน และตรวจสอบ แปลงนาข้าว ปีการเพาะปลูก 58/59 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต
ข้อมูลพื้นฐานอำเภอ
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
แผนที่ชุดดินด้านการปลูกพืช
ปฏิทินการผลิตพืช
สถานการณ์ผลิตพืชเศรษฐกิจ
คาดคะเนผลผลิตไม้ผล
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่
หมู่ที่ 4  ตำบลบ่อพลอย  อำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด 23140 โทร. 0-3959-1045
กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ติดต่อ webmaster : tra_borai@doae.go.th  update : 18/10/58